Биокамини на биоетанол

Какво представляват биокамините

Биокамините са екологично чист източник на отопление - те затоплят бързо, не отделят никакви вредни газове, горят без да отделят мирис и дим. При това не се нуждаете от комин и дърва за отопление, не се отделят сажди, нито пък се налага да почиствате пепелта, отделяна при горенето на дърва. Топлоотдаването им е около 3,5 kw и отопляват средно 25 кв.м. площ.

Биокамините горят с биоетанол - това е екологичен продукт, който се добива от целулозна биомаса.

Биокамините са мобилни и могат да бъдат красиво интериорно допълнение към Вашия дом или обществено място – хотел, ресторант, бар, офис и други. Освен това, те са допълнителен топлинен източник към Вашата традиционна система за отопление.

Полезно

Какво трябва да знаем за горивната течност - биоетанол:


Биоетанолът е алтернативен източник на енергия, чиято популярност нарастна бързо през последните години. Добива се от целулозна биомаса – пшеница, просо, царевица, тръстика. Това го причислява към категорията възобновяеми енергийни източници.

Бавното му изгаряне го прави изключително ефективен от гледна точка на семейния бюджет. Топлинната енергия при изгаряне на 1 литър биоетанол се равнява на 3 kW/h

Като химично вещество е безопасен за хората и околната среда.

При горене не се образува пепел, не се отделя дим. Отпадни продукти при горене са само водни пари и въглероден двуокис в съотношение и състав аналогични на тези при дишането на човек.

При изгарянето на биоетанола се отделят единствено водна пара и въглероден двуокис - две естествени вещества, които ние постоянно вдишваме и издишваме. Изгарянето на 1 л. биоетанол отделя въглероден двуокис, равен на количеството отделящо се при изгарянето на 2 средни по големина свещи.

Съображения за безопасна употреба: тъй като биоетанолът е силно запалимо вещество, неговото съхранение и използване трябва да се извършва с повишено внимание и в съответствие с инструкциите, приложени към продукта. Обърнете внимание, че НИКОГА НЕ СЕ НАЛИВА ГОРИВНА ТЕЧНОСТ, ДОКАТО КАМИНАТА ГОРИ.

Подходящ е също така за разпалване на камина на дърва, барбекю, печка на дърва.Биоетанол за биокамини


Денатуриран биоетанол 10л.


Биоетанол - разфасовка от 10л.

Чистота: 96%

Биоетанолът е алтернативен източник на енергия, който се добива се от целулозна биомаса.
Специално пригоден е за употреба като гориво за биокамини.
При горене не се образува пепел, не се отделя дим. Отпадни продукти при горене са само водни пари и въглероден двуокис в съотношение и състав аналогични на тези при дишането на човек.

Изчерпана наличност